Watertemperatuur

Open water zwemmen en Triathlons worden steeds populairder. Goede waterkwaliteit is uiteraard van vitaal belang om in deze situaties gezondheidsproblemen te voorkomen. Voor de ITU World Triathlon Grand Final in Rotterdam werken we samen met Eijkelkamp Soil & Water zodat up to date informatie altijd beschikbaar is voor deelnemers.

 

Om de slechte waterkwaliteit op tijd te detecteren is het belangrijk dat deze kwaliteit wordt gecontroleerd. Met behulp van de mobiele meetboei van Eijkelkamp Soil & Water hebben organisaties van open water zwemevenementen continu inzicht in de kwaliteit van het zwemwater, kunnen ze snel worden gewaarschuwd voor abnormale waarden en kan er zonodig actie ondernomen worden. Check hier nu ook de actuele watertemperatuur in de Rijnhaven.

 

De meetboei blijft tot 18 september liggen in de Rijnhaven.

Rijnhaven

Klik op de afbeelding of hier om de temperatuur te checken.

 

Hieronder worden de waarden uitgelegd die door de meetboei gemeten worden:

Zuurstof

Deze parameter meet de hoeveelheid vrije zuurstofmoleculen in het water. De zuurstofconcentratie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van het watersysteem omdat zuurstof essentieel is om te kunnen leven. Hele lage zuurstofconcentraties in het water zullen vrijwel altijd leiden tot organismesterfte wat ervoor zorgt dat verkeerde bacteriën in het water aanwezig zijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot botulisme. Botulisme begint met misselijkheid, overgeven, moeheid, duizeligheid, algehele zwakte, een droge mond en buikklachten. Botulisme kan uiteindelijk dodelijk zijn. Koud water houdt meer zuurstof vast dan warm water, hierdoor zal de kans op een verontreiniging bij lage temperaturen kleiner zijn. Een goede zuurstofconcentratie bevindt zich boven de 4mg/L.

 

Temperatuur

De temperatuur beïnvloedt de hoeveelheid zuurstof in het water. Elk organisme heeft een specifieke temperatuur waarin het zich graag bevindt en wanneer de temperatuur teveel afwijkt raakt het ecosysteem uit balans. Voor mensen is een aangename temperatuur tussen de 18 en 25 graden. Ook bacteriën vinden dit een aangename temperatuur en dit kan voor problemen zorgen. Een langdurige hoge temperatuur kan voor een vervuiling met E-coli en streptokokken bacteriën zorgen. Deze bacteriën veroorzaken buikklachten, koorts en een heel slap gevoel. Natuurlijke oorzaken van temperatuurveranderingen kunnen zijn regenval, instroom van grondwater en troebelheid. Menselijke oorzaken zijn vaak het lozen van koelwater en het dumpen van afvalwater uit een afvalwaterzuivering. De locatie waar gemeten wordt kan grote temperatuurverschillen geven. Wanneer de zon de hele dag brandt op een waterplas zonder schaduw, kan de watertemperatuur hoger oplopen dan wanneer het water zich in de schaduw bevindt.

 

Doorzicht

De troebele deeltjes in het water houden warmte vast, waardoor de temperatuur van het water stijgt. Warm water houdt minder opgelost zuurstof vast dan koud water, waardoor de zuurstofconcentraties in troebel water sneller zullen dalen. Daarnaast wordt het doorzicht beperkt door troebele deeltjes in het water. Hierdoor vermindert het fotosyntheseproces en daarmee de productie van opgeloste zuurstof. Plotselinge veranderingen in troebelheid kunnen duiden op een indicatie van een verontreiniging. Ook voor de veiligheid voor een zwemmer is het niet verstandig te zwemmen in troebel water. Tijdens wedstrijden kan bij het onwel worden van een zwemmer, deze persoon slecht worden teruggevonden wanneer het doorzicht zeer beperkt is. Een goed doorzicht heeft een waarde lager dan 100 NTU.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit fantastische systeem? Heb je belangstelling om het in te zetten voor een open water tocht of wedstrijd? Of wil je het zwemparcours van jouw triathlon monitoren? Neem dan contact op met Leon van Hamersveld van Eijkelkamp Soil & Water.

Watertemperatuur